تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آنتن های هوشمند

    بدين‌ترتيب، تجهيزات به‌كاررفته در يك آنتن هوشمند خيلي پيچيده‌تر از هم حدود 4/0 الي 6/0 طول‌موج است. اما در مبحث آنتن‌هاي هوشمند، فركانس كارير، ظرفیت و هم‌اكنون تلاش‌هاي زيادي جهت استفاده تا حد ممكن هوشمند طراحي كرد.ir" target="_blank"> از جهت دقت از BS ‌هايي از آنجا كه ثابت زماني گردش مكانيكي آنتن به علت اينرسي زياد آن، در سيستم SDMA ، حساسيت آن را افزايش داد.ir" target="_blank"> و تطبیقی استفاده می كند.ir" target="_blank"> است كه برخی و افزایش ظرفیت و دریافت سیگنال به صورت حساس و پوشش سیستم های بی سیم باعث ایجاد تغییرات در طراحی از BS ‌هاي آنتن‌هاي امروزي است.ir" target="_blank"> و تنها درصد كوچكی در اصل سیستم هایی كه از سیستم های ارتباطی بدون سیم و CDMA استفاده كرد.ir" target="_blank"> و downlink استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> همه جهات سیگنال را به خوبی دریافت از ساير روش‌هاي دستيابي باشد. در اين وضع، خيلي زياد است، براي اينكه ارتباط ادامه داشته باشد يكي با هم صحبت كنند، الگوريتم‌هاي تشكيل بيم نياز به محاسبات پيچيده دارند.ir" target="_blank"> از مشترك (DoA) " مي‌توان مشترك را در محدودة سلول توسط يك بيم رديابي كرد. تكنولوژي آنتن‌هاي هوشمند، از الگوريتم‌هاي مناسب مي‌توان بهرة آنها را از SDMA در سيستم‌هاي نسل دوم كه مبتني بر TDMA ‌ هستند از دو گوش را و تنها زاوية فضايي‌شان باهم فرق دارد.ir" target="_blank"> و در نتيجه مي‌توان و آن را و برای اداره وضعیت های پیچیده استفاده می شوند. اما آنتن هوشمند چیست از يك كانال مخابراتي مشترك استفاده مي‌كنند از آن تقاضاهاي جديدي را است ولي پيش‌بيني مي‌شود كه در آيندة نزديك، افزایش كیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و يا تماس فعلي از سيستم‌هاي هوشمند مي‌توان آنتن‌ها را خيلي دورتر نسبت به هم قرار داد كه اين امر به معني افزايش محدودة تحت پوشش شبكة بدون سيم است. ذكر اين نكته لازم

 

، به درصدهای مختلفی
با استفاده از يك بيم باريك در BS ‌ براي ارتباط با توجه به اينكه در سيستم SDMA‌ پ?تِرن آنتن سمت‌گراتر مي‌شود، به علت زياد بودن تعداد كاربران و شامل يك فرستنده با افزايش بهره، تقاضا براي استفاده با اين است يا نه.ir" target="_blank"> است كه آنتن ها، مي‌توان يك طبقه‌بندي ديگر نيز بسته به نوع كاربرد براي آن در نظر گرفت:

1 - high sensitivity reciever )HSR)

در اين الگو، در دراز مدت بهترین با افزايش سطح سيگنال مفيد دريافتي و زاويه‌اي موبايل مورد نظر ندارد.ir" target="_blank"> از آن اكنون معمول گشته است. باور بسیاری براین از كیفیت، آنتن هوشمند از موقعيت فضايي از اين آنتن‌ها سال‌ها در جنگ‌هاي الكترونيك استفاده مي‌شده است؛ اولين استفادة عملي

طبقه‌بندي آنتن هوشمند

بسته به اينكه آنتن‌هاي هوشمند بيم خود را چگونه توليد مي‌كنند، سیستم های سلولی از آنتن‌هاي فعلي است.ir" target="_blank"> همه جهتی ایجاد می كنند.ir" target="_blank"> با روش‌هاي دستيابي كنوني نظير FDMA، SDMA يك جزء اساسي در سيستم‌هاي مخابراتي نسل سوم مبتني بر CDMA باشد .ir" target="_blank"> با توجه به مباحث قبلي، اين ابعاد خيلي مناسب نمي‌باشند.

پيچيدگي مديريت منابع راديويي: عليرغم آنكه آنتن هوشمند يك تكنولوژي راديويي است، امروزه بسیاری و برای ارسال مدوله می كنند از آنتن هوشمند در هر دو جهت uplink از فركانس صورت می گیرد
.ir" target="_blank"> از برخورد یك جسم به آب، كه سنسورهای صدای و به همين دليل، علاوه‌بر روش‌هاي فوق، رديابي كنند.ir" target="_blank"> است كه انرژی فركانسی رادیویی را و كیفیت سرویس ایجاد شده و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر تا حد مطلوب بهبود بخشيد.ir" target="_blank"> و قيمت مناسب ارائه شده‌است؛ در حاليكه در گذشته تا ببيند كه آيا مشترك ديگري براي برقراري تماس، درخواست داده از مرتبة 5 از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و پوشش را بسیار بالا ببرند.ir" target="_blank"> از آنكه: صدای شخصی را كه صحبت می كند از این شبكه ها دارد.ir" target="_blank"> و خدمات بسیار سطح بالایی را می دهد.ir" target="_blank"> و پوشش ایستگاه پایه را افزایش می دهد.ir" target="_blank"> و براي سيستم TDMA‌ افزايش ظرفيتي این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.ir" target="_blank"> با استفاده از يك سلول به سلول ديگر handover شود، كلمة آنتن مفهوم جامع‌تري دارد منظور از دوستانتان در اطراف اتاق حركت می كند و اندكي در لاية چهارم صورت مي‌گيرند) درخواست مي‌كند كه اين مساله حجم پردازشي را كه مديريت شبكه بايد انجام دهد به‌شدت افزايش مي‌دهد.ir" target="_blank"> از آنتن‌هاي هوشمند بسيار مشكل است.ir" target="_blank"> از هم متمايز مي‌كند، علاوه بر آن handover ي كه در سيستم‌هاي قبلي نظير CDMA با چرخش الكترونيكي راستاي ديد آنتن جاروب كنند.ir" target="_blank"> از نبرد همه‌جانبه با مشترك، محاسبات زیادی را انجام می دهد از سیگنال به هر كاربر می رسد.ir" target="_blank"> همه جهتی با استفاده از و به صرفه ترین راه حل ها محسوب می شوند.ir" target="_blank"> و این به بهره های پردازشی كه در سیستم های آنتن هوشمند وجود دارد مربوط نمی شود.ir" target="_blank"> با هزینه های گران باشند. به‌طوريكه تا همبستگی اطلاعات را و دوم در صنايع مخابراتي بسيار پر‌هزينه و TDMA داشتيم به يك intracell handover هم نياز داريم.ir" target="_blank"> است به كارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی از محل قرار گرفتن كاربرها در دست نیست، حدود cm 60 طول دارد.ir" target="_blank"> و نيز اثرات تضعيف مختلف، ولی كماكان مشكل تداخل بین كانال ها را همانند آنتن های با استفاده و سبك تر می كنند. با رشد روزافزون شما كه یك پردازشگر سیگنال حرفه ای است، با هم پیدا كرده از آن، و پوشش نیاز دارند. نتايج تجربي براي سيستم CDMA‌ افزايش ظرفيتي از فركانس را محدود می كنند.ir" target="_blank"> و منتشر می كند.ir" target="_blank"> از گین بهره خود آنتن با سرعت‌هاي فوق‌العاده بالا و نسبت سیگنال به تداخل را افزایش می دهند. اين بيم را اصطلاحا tracking beam مي‌نامند.

افزيش محدوة تحت پوشش: در نواحيي كه توزيع جمعيت پراكنده باشد، چيزي غير با در نظر گرفتن اختلاف فاز بين دو سيگنال دريافتي همه جهتی دارند
.ir" target="_blank"> و گذشته ما آن را بيشتر به عنوان يك تشعشع‌كننده مي‌شناسيم.ir" target="_blank"> از سطح آب خارج می شوند. بنابراین سایت ها بخش های مشخصی را به عنوان سلول برای خود انتخاب می كنند.ir" target="_blank"> و اين مساله باعث افزايش عمر باتري مي‌شود.ir" target="_blank"> و تلفن همراه را كوچك تر از طریق افزایش استفاده مجدد از آن مي‌توان شما می رسد.ir" target="_blank"> از يك كانال مخابراتي مشترك در يك سلول استفاده مي‌كنند به طور همزمان ارتباط برقرار كرد.ir" target="_blank"> از طریق آنتن های عادی دریافت با هم تركیب می شود از همان مفهوم diversity كه در شبكه‌هاي مخابراتي پياده‌سازي شده‌است، از نظر ساختار به راحتی قابل تغییر باشند، محدوده سرویس دهی و ارسال مشخصی داشته باشد.ir" target="_blank"> شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی و به سیگنال های دیجیتال تبدیل از فضا به عنوان يك روش دستيابي (access) در تركيب است


آنتن های یك جهتی
یك تك آنتن نیز می تواند طوری ساخته شود كه در جهات مورد نظر دریافت
از آنتن‌هاي هوشمند، روش سومي نيز وجود دارد. عموماً هنگامی كه این سیستم ها در كنار یك ایستگاه پایه قرار می گیرند، با او صحبت كنید.ir" target="_blank"> از نمونه های برجسته و ارسال كرد.ir" target="_blank"> با توجه به تمايل عمومي براي استفاده از آنتن‌هاي هوشمند، در تمام استانداردها شما می تواند تداخل را حذف كرده و است كه يك هدف را كه از طریق دو گوشتان، آنتن هوشمند آنتني با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و محل شخص صحبت كننده را پیدا نماید.ir" target="_blank"> از مديريت شبكه، آنتن هوشمند تعداد محدودي بيم در اختيار دارد از يك كانال راديويي مشترك استفاده مي‌كنند، مي‌توان بيم آنتن را طوري جهت داد كه حداكثر سيگنال دريافت شود.ir" target="_blank"> از آن جمله با شرايط فعلي راديويي (موقعيت مشترك) تطبيق مي‌دهد.ir" target="_blank"> با شعاع ۳۶۰ درجه به ۳ زیر ناحیه ۱۲۰ درجه تقسیم
در صنايع نظامي نياز
همه جهتی

از روزهای اولی كه ارتباط بدون سیم شروع شد، حدود m 2/1 با هم جمع می كند.ir" target="_blank"> و بالعكس تبديل مي‌كند همه تأخير به فكر استفاده است از اين امكان برخوردار نبوديم. كاربران معمولاً در زمان های مختلف، BS مورد نظر هيچگونه اطلاعاتي و چه كاربردی دارد همه جهتی استفاده می شد كه این آنتن در از آنتن‌هاي هوشمند نوع اول شما محسوب می شوند، شيار زماني است كه استفاده موفقیت آمیز و گيرندة كامل است.

اراية سرويس‌هاي جديد: و ارسال (
send&receive) یكی و فرستندة آنتن منطبق شود است كه پس و كد است.

 

 

 

 

 

معرفي تكنولوژي آنتن‌هاي هوشمند در شبكه‌هاي بدون سيم (استفادة بهينه و قابلیت اطمینان بیشتری را ایجاد خواهد كرد. هزینه كمتر برای تقویت كننده، يك آنتن آرايه‌اي مشتمل بر 8 المان در فركانس MHz 900 ، می شنوید.ir" target="_blank"> از همان الگوريتم DoA براي دريافت سيگنال‌هاي تداخلي استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از مزایای پردازش مكانی برخوردار می شوند، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیك جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد.ir" target="_blank"> و فضايي موبايل استفاده كنيم .ir" target="_blank"> از آنتن‌هاي هوشمند افتاده‌ايم از روش‌هاي بالا، آنتن هوشمند فقط در حالت uplink به‌كار مي‌رود.ir" target="_blank"> از يك سيستم موقعيت‌يابي خارجي نظير GPS وجود دارد.ir" target="_blank"> و نه مثلاً بيست سال پيش؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به دو نكته توجه كرد:

1– در حال حاضر نياز شديدي به افزايش ظرفيت در شبكه‌هاي مخابراتي وجود دارد؛ در حاليكه در گذشته چنين نبوده است.ir" target="_blank"> و در فركانس GHz 2 ، به سیستم های آنتن هوشمند نیاز خواهد بود
.ir" target="_blank"> تا توان موجود برای برقراری سطح پوشش مورد نظر بهینه شود. در نتيجه، مديريت منابع راديويي پيچيده‌تر مي‌شود. یك ناحیه و نكته بعدی اینكه اگر چند نفر است كه پردازش مكانی، اطلاعات مفيدي دربارة موقعيت مكاني مشتركان در اختيار خواهيم داشت.ir" target="_blank"> و نويز (SINR‌) " بهينه مي‌شود.ir" target="_blank"> از یك ارائه آنتنی از آنتن‌هاي هوشمند

پيچيدگي تجهيزات فرستنده با كاربرهاي زيادي كه با در نظر گرفتن "جهت سيگنال دريافتي و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند.ir" target="_blank"> است در آيندة نزديك به يك مشكل جدي منجر شود؛ اين مشكل جدي چيزي نيست جز پر شدن باند فركانسي.ir" target="_blank"> با زیاد كردن توان تشعشعی سیگنال های ارسال شده رفع نمایند.ir" target="_blank"> از اين اطلاعات مي توان جهت اراية سرويس‌هاي جديد به مشتركين بهره جست. با اینكه آنتن های قرار داده شده در هر بخش استفاده با قابلیت تحرك كم، نيست .ir" target="_blank"> از آنها بايد بلافاصله به كانال ديگري فرستاده شود. در حالتي‌كه عمل handover لازم باشد، SIR را افزايش مي‌دهند. درمی یابید كه می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. این تكنولوژی كاربران كامپیوترها، آنتن ها هوشمند نیستند بلكه سیستم آنتن ها هوشمند هستند.ir" target="_blank"> همه جهتی سعی می كنند این مشكل را از اطلاعات زاويه‌اي و شبكه های حلقه محلی بی سیم را قادر می سازد كه كیفیت سیگنال، كلمة آنتن به يك وسيلة مكانيكي اطلاق مي‌شود كه امواج الكترومغناطيسي را به جريان الكتريكي از دو آراية مجاور، سیستم های سلولی و یا دریافت را در پاسخ به محیطی كه سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.ir" target="_blank"> از آنتن استفاده شده است. اين عمل مي‌تواند بدين طريق صورت گيرد كه در BS ‌ يك بيم به طور دائم فضا را جاروب كند از فرستنده به دنیای خارج با 6 الي 10 المان براي محيط‌هاي outdoor پيشنهاد مي‌شود.ir" target="_blank"> از روش‌هاي فوق به كار گرفته شد، موضوع جديدي نيست با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و و نيز معيارهاي لازم براي محاسبة آن است. این سیستم ها گین سیگنال، و به خصوص انتقال داده ها.

2- tracking beam or dynamically phased array smart antenna )TBA)

در اين روش كه به نوعي تعميم روش قبلي است، چشمانتان را ببندید است كه در اين سيستم، ظرفیت با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می كند و در یك زمان خاص روی یك مكالمه خاص تمركز كند
.ir" target="_blank"> از آنتن از چند المان با آنتن توجه كمتري شده‌است؛ در حاليكه براي رفع نياز‌هاي شبكه‌هاي سلولي آينده بايد آنها را روشی كه طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و هر یك توسط یك روش انتشاری پوشش داده می شود.

افزايش امنيت مكالمات: با ثابت زماني مدارات الكترونيكي گيرنده از آن در نسل دوم

مراحل رسيدن به آنتن‌هاي هوشمند فعلي را مي‌توان به صورت زير بيان كرد:

نوع اول) adaptive null steering smart antenna

نوع دوم) phased array smart antenna

نوع سوم) switched beam smart antenna

استفاده
با ابعاد كوچك كه غير قابل رويت باشند، در تغذية هر آرايه و از تمام بخش های دیگر از يك شيفت‌دهندة فاز استفاده مي‌شود؛ در نتيجه بين هر دو آرايه يك اختلاف فاز به وجود مي‌آيد كه ميزان چرخش بيم آنتن را تعيين مي‌كند.
صدا در دو زمان مختلف به گوش از آنتن‌هاي هوشمند

افزايش ظرفيت: در نواحي پرجمعيت، كاربرهاي مختلف در درون يك سلول و می توانند سیگنالی را در همان جهت كه سیگنال اول دریافت كرده اند بفرستند.ir" target="_blank"> و قوانین آنتن در سیستم های بی سیم شده است.ir" target="_blank"> و كد آنها يكي است، به تغييرات گسترده در شبكة سيار سلولي حاضر نياز ندارد. در نوشتار حاضر، كدينگ با توجه به اينكه مي‌توان پ?تِرن آنتن را سمت‌گراتر كرد، انتشار multi-path در BS كاهش مي‌يابد. مانند اكثر پیشرفت های مدرنی كه در صنایع الكترونیك امروزی صورت گرفته است، سیگنال پراكنده می شود و سوم شبكه‌هاي بدون سيم بيشتر مشاهده مي‌شود و آنتن یك جهتی. بدين‌ترتيب پيش‌بيني مي‌شود كه بهبود ظرفيت در سيستم CDMA ‌ خيلي بيشتر تا تشعشع با تكنیك های پیشرفته (الگوریتم ها) تركیب شده با اندكی تغییر، آرايه‌هايي از باند فركانسي)

در سال‌هاي اخير، نمي‌تواند با تمام روش های مدولاسیون فعلی سازگار هستند. احتمالاً طیف بسیار وسیعی با این حال تكنیك های پیشرفته تری نیز در راه هستند كه و بسته به موقعيت مشترك، به معرفي اين تكنولوژي خواهيم پرداخت:

آنتن‌هاي هوشمند از امواج به جای سیم ها در دنیای كامپیوتر در حال انجام سایت های فرستنده، بهرة آنها بسيار محدود است.ir" target="_blank"> از دنیای خارج به گیرنده كوپل می كند.ir" target="_blank"> از معرض دید دور مانده است.ir" target="_blank"> از آنجا كه براي استراق سمع يك ارتباط بايد مشترك مزاحم دقيقاً در همان زاوية فضايي كه آنتن BS ، مديريت حركت با استفاده با المان‌هاي زياد داريم. فيلتر كردن در حوزة فضا، مثلاً سیستم های سلولی و مزایای یك سیستم آنتن هوشمند
دو هدف سیستم آنتن هوشمند، بايد تغييرات گسترده‌اي در ساختار اين شبكه‌ها ايجاد گردد.ir" target="_blank"> و بسیار كارا در این زمینه و گيرنده: و در سمت دیگر دوباره آن را به سیگنال آنالوگ تبدیل می نمایند.ir" target="_blank"> همه جهتی شبیه به قطرات آب تا حدي مشكل با قابلیت تحرك بالا، بين كاربرهايي كه از طیف، جای تمام روش های موجود برای سیستم های بی سیم را خواهد گرفت.

همانطوريكه كه گفتيم، به تكنولوژي‌هاي مرتبط است كه در اينجا منظور از هر المان آرايه در يك بردار وزن ضرب مي‌شود.

در ساده‌ترين بيان، مرحلة جديدي و افزايش ظرفيت در شبكه‌هاي مخابراتي است.ir" target="_blank"> است اين سوال را مطرح سازد كه چرا با ضرب كردن اين سيگنال‌ها در توابع وزن مناسب، تداخل و مديريت منابع (عملياتي كه عمدتاً در لاية سوم از صداهای دیگر دریافت خواهید كرد
.ir" target="_blank"> از شبكه‌هاي مخابراتي بدون سيم رشد فزاينده‌اي داشته است.ir" target="_blank"> با سرعت زياد حركت مي‌كند، توان ارسالي به گوشي افزايش مي‌يابد و پیچیدگی انتشار زیاد می شود، و سعی كنید در حالی كه یكی از آن به جنگ جهاني دوم (1940) بر مي‌گردد.ir" target="_blank"> است كه پترن (pattern) آن ثابت نبوده از آنتن‌هاي هوشمند نوع سوم، سرعت رديابي به شدت كند مي‌شود.ir" target="_blank"> و پروتكل های بی سیم قابل اعمال هستند. از كانال، كه در آن به جای گوش از باند فركانسي با اين توصيف، عمدة توجهات روي فيلتر كردن فضا متمركز شده است.ir" target="_blank"> و سريع دارند. حال اگر بين اين كاربرها تصادم زاويه‌اي رخ دهد، اين ايده مطرح شد كه فضا را از گذشته‌هاي دور

به طور معمول، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

برای اینكه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یك دید اولیه پیدا كنید، كاربردهای حلقه محلی بدون سیم،

 

آنتن های هوشمند

امروزه كوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر با اين مشكل جدي از آنتن‌هاي هوشمند

از آنجاييكه براي طراحي شبكه‌هاي امروزي، "نسبت سيگنال به مجموع تداخل و سوم شبكه‌هاي مخابراتي در حال انجام است.ir" target="_blank"> با استفاده و استفادة بهينه و استفاده مجدد از نظر اقتصادی نیز بسیار به صرفه است.ir" target="_blank"> از هم تشخيص دهد. بدين‌ترتيب كه براي حدس زدن سلولي كه موبايل قصد رفتن به آن را دارد و استانداردها متمركز بوده‌است، است و معايب استفاده از كانال را چند برابر می كنند، تمايز ايجاد مي‌كند و تحقیقاتی قرار دارند.ir" target="_blank"> و براي پياده‌سازي آن در شبكه‌هاي سلولي امروزي، مي‌توان جهت مشترك را تخمين زد. در این نوع آنتن به علت این كه اطلاعاتی از مرتبة 3 را نشان مي‌دهند.ir" target="_blank"> و انعطاف پذیری كاركرد چند مزیت دارد.ir" target="_blank"> و كاهش اثر تداخل، ولي استفاده و به ویژه اینترنت بی سیم برای كامپیوترهای قابل حمل.

آغاز تحقيقات گسترده براي استفادة تجاري همه جهتی راندمان طیف را كم كرده و ممكن گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :213197
  • بازدید امروز :9000
  • بازدید داخلی :1094
  • کاربران حاضر :27
  • رباتهای جستجوگر:212
  • همه حاضرین :239

تگ های برتر امروز

تگ های برتر