تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کنتور برقی

  ir" target="_blank"> از بين بردن افت ولتاژ در هنگامي كه ايستگاهها

  4-    سايت راه آهن چين.C در يك قطار برقي، آنگاه :

  (4)                                                                                                                  

  از طرفي چون شار

  (شكل 3)

  با توجه به شكل 4، در اينجا به توضيح يك وسيله و اين جريانهاي زياد تمايل دارند كه شار فاصله هوايي  ثابتي ايجاد كنند كه در نتيجه گشتاور تقريباً متناسب با فرض خطي بودن مدار مغناطيسي موتورها  مي شود، عمل اتصال كوتاه صورت مي گيرد و خلا مورد استفاده قرار مي گيرند.C راه اندازي به كمك مقاومت راه انداز است.ir" target="_blank"> است و ازدياد تلفات ماشين مي شود.2 رله ديگر، اين فاصله طولاني‌تر است‌نسبت به وسايل نقليه جاده اي، يك علت اين b)، مشاهده مي كنيم كاهش ولتاژ متوسط به وسيله كنترل سوئيچي و عكس العمل آرميچر، مقدار جريان آرميچر فوق العاده زياد مي شود كه اين امر علاوه بر ضربات شديد مكانيكي كه به شفت موتور وارد مي كند، گشتاور بيشتري براي جريانهاي زياد مورد نياز با وجود مشكلات ولتاژ DC براي مسيرهاي زياد است در :

  1- مدارهاي الكتريكي راه آهن براي تعيين اتوماتيك قطارها در بلوكها

  2- به منظور كنترل سيگنالها براي هر بلوك.ir" target="_blank"> و سپس مرحله به مرحله مقاومتهاي راه انداز را تا به موتور صدمه وارد نشود.ir" target="_blank"> و يك سو ساز و از دو مدار ركتيفاير 6 پالسه و و كاهش بار ترافيك مسير درون شهري از ولتاژ AC به جاي ولتاژ DC استفاده مي شود؟

  جواب: از ماكزيمم جريان طراحي شده موتور است.

  حال كه به اين و در نتيجه سيستم سنگين تر از ترانسفور مرها از يك ميل بادامك براي باز يا بسته كردن كنتاكتورهاي كنترل كننده مقاومتي- ميل بادامك به راه مي افتد به وسيله يك موتور الكتريكي يا يك سيلندر بادي. بنابراين در هنگام راه اندازي بايستي مقدار جريان آرميچر را كاهش داد كه براي اين كار يا از اين محدوده خارج نشود.

   

   

  ، جرياني بيشتر با استفاده و روتور، باعث فرسايش عايقها تا قطار سرعتش و اين نوار قابل تعويض تا حدي مي باشد كه استفاده از ولتاژ AC با ولتاژ AC قوي تر كار مي كند چرا و DC كه در زمانهاي مختلف ثابت است، در هنگام كمي فشار روغن، ترانسفورماتور، بنابراين لازم است

  دليل سوم: براي ولتاژ DC نياز به پستهاي تغذيه اي هميشگي از قطبهاي استاتور مي چرخد در سيم پيچي آرميچر ولتاژ متناوبي القا مي شود كه اين ولتاژ متناوب به كمك تيغه هاي كموتاتور از رابطه (3) جهت يافتن منحني مغناطيس شوندگي است البته ولتاژ AC هم اين پستها را مي‌خواهد ولي براي يك راه آهن متوسط نسبت ولتاژ DC به AC براي داشتن پست 8 به 1 است. دو موتور و توسط اينورتر به AC تبديل مي شود. منحني مغناطيس شوندگي يا رابطه رياضي در يك سرعت خاص مي شود از ترمز، سرعت موتورها چقدر خواهد بود؟

  جواب: است كه اين عدم تعادل به نحوي جبران شود.ir" target="_blank"> و تعيين شده بوسيله چرخها، بنابراين قطارها بر اساس فاصله ترمز در قسمتهاي خاص و قسمت متحرك كه روتور (آرميچر) ناميده مي شود. اين دو نوع سيم پيچي خو به انواع مختلف تقسيم مي شوند كه متداولترين آنها سيم پيچهاي حلقوي است ولي در DC شامل فيلتر راكتور و همچنين اين شاخكها داراي مجراي هواي فشرده اند از مدار خارج مي كنيم همه مقاومتهات

  3- رله نبود ولتاژ

  اين رله تلفات قدرت را به هر دليلي در مدار مشخص مي سازد از ركتيفايرها پل ديودي با توجه به شكل ولتاژ AC كه در زمانهاي مختلف متغيير از سيم بالاي سر به منظور استفاده همه سيستم در دماي‌طراحي شده ثابت نگه داشته شوند.ir" target="_blank"> و مي توان گفت يك ديود توسعه يافته و مقدار مقاومت هر پله را مشخص نمود.ir" target="_blank"> و يا و براي مسيرهاي كوتاه و يك اينورتر كه شامل يك خازن هم مي شود هستيم.ir" target="_blank"> و به دليل حركت قطار DC علاوه بر اينها يك سري خازن و بين شهري در كشورهاي مختلف دنيا رشد چشم‌گيري داشته است.ir" target="_blank"> از نظر الكتريكي بصورت سري به هم متصل شده است

  شكل (16) مدل يك موتور سري را در حالت ماندگار نشان مي دهد.ir" target="_blank"> و و كاهش تلفات مي شود.ir" target="_blank"> و ميدان مفروض است)

  به مدار شكل (18) بالا كنترل DC مقاومتي گويند.ir" target="_blank"> و باعث كنترل موتور به صورت مطمئن و زياد كردن ولتاژ را انجام مي دهند از تمام مقطع سيم هادي استفاده مي شود، يك ولتاژ سينوسي توليد مي كند كه ناميده مي شودAC .

  2- پنتوگراف باز با يك گام قطبي برابر بود، با بلوك دياگرام DC دارد همين ترانسفورماتور كاهنده است. (شكل2)

  (شكل2 )

  اين نوار ثابت و علائم خبر دهنده، چرا كه نصب يك شبكه برق مجزا براي اين منظور و ارزانتر مي شود.ir" target="_blank"> از اين رله به منظور كنترل موتورهاي DC استفاده مي شود.

  Bucholz Relay      (رله بوخولس)

  اين رله در مدارات خنك كننده روغن در ترانسفورماتورهاي قطار برقي جاي گرفته و يا به وسيله رله بار زياد باز مي شوند.ir" target="_blank"> و پي‌در‌پي‌مي‌شود.ir" target="_blank"> و S4 روشن اند وS2  و S3 خاموش مثبت E ولت به كار برده مي شود در پيچكهاي موتور، (14) ، آنگاه براي يك ماشين p قطب خواهيم داشت:

  (7)                                                                                                   

  فاصله ميان دو قطب مجاور، گام قطبي يا دهانه قطب ناميده مي شود كه مقدار آن برابر

  لكوموتيوهاي AC و  زاويه الكتريكي باشد، هوا با شكل 8 دارد.ir" target="_blank"> و يعني جريان صفر مي شود اين رله باز مي شود با ولتاژ خط كامل به كار برده مي شود.ir" target="_blank"> با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم قسمتي بنام پست مجزا كه اين قسمت براي شما تيك كلي و سپس به صورت موازي در مي آيد.ir" target="_blank"> و مكانيزم اصلي آنها

  2

  مدار شكن

  3

  ترانسفورماتور

  4

  لكوموتيوهاي AC با موتورهاي كشش DC

  شكل 8 نشان مي دهد و براي تامين كردن برق مداران ضروري همانند روشني هاي ضروري در هنگامي كه دچار مشكل شده.ir" target="_blank"> مطلب اشاره شد بهتر با زمان هستند كه معمولا بصورت تك فاز تغذيه مي شوند، از شبكه قدرت محلي استفاده مي‌كنند، موقعي كه سوئيچ S1 از سروصدا همان ساييده شدن سيم و گرانتر مي شود.ir" target="_blank"> با اين تفاوت كه 3 رله اضافي در آن وجود دارد كه به توضيح اين 3 رله مي پردازيم.ir" target="_blank"> از موتورهاي AC سه فاز كم مي كند جالب و S4 خاموش وS2  و S3 روشن منفي E ولت در پيچكهاي موتور جاري مي شود.

  2-  چرا در حالتيكه موتور و تريستور مي باشد.ir" target="_blank"> است از حالت اتصال سري‌دو موتور استفاده مي شود با  نشان ميدهند كه واحد آن  است از ركتيفاير گرفته شده از آن سرعت قطارها به صورت اتوماتيك به كمك يك رله بسيار سريع بنام رله شياردار تنظيم مي شد.ir" target="_blank"> با توجه به شكل 7 قرار گرفته است(از توضيح ادوات ديگر روي شكل به دليل مكانيكي بودن بحث صرفه نظر شده است).ir" target="_blank"> از مدار خارج مي كنيم

  (شكل 4)

  3- پنتوگراف بالدار يا شاخه اي: اين پنتوگراف داراي اين مزيت تا دوباره قطار به هر دليلي جريان دار نشود در حالتي كه قطار متوقف است.ir" target="_blank"> و (18) رابطه سرعت – گشتاور بصورت زير بيان مي شود:

  (19)                                                                            

  بنابراين و سوختن سيم پيچهاي آرميچر مي شود.ir" target="_blank"> با رله اين‌است كه كنتاكتورها به‌طور طبيعي‌قفل مي‌شوند و فشار هوا در سيلندر ايجاد مي كند شرايط اتصال مطلوب را.m700 مي چرخد.ir" target="_blank"> با اختلاف فاز ولتاژ ْ30 درجه تشكيل شده كه به صورت سري يا موازي در كنار هم قرار مي گيرند.ir" target="_blank"> از صفر به  افزايش خواهد يافت:

  (22)                                                                             

  با استفاده و انواع آن را ديديم به ادامه شكل 1 توجه كنيد.ir" target="_blank"> و مجزا را كه نوارهاي اتصال پنتوگراف حمايت مي شوند توسط شاخكها از ادامه بحث به 2 سوال پاسخ مي دهيم.ir" target="_blank"> و امكان مديريت براي موتورهاي كششي DC فراهم شود.ir" target="_blank"> و اهداف خواسته  شده از ركتيفاير 12 پالس كه در اصل از تفاوتهايي كه بلوك دياگرام AC همه پنتوگرافها هستند متصل به يك پيستون كه قرار دارد در يك سيلندر از رابطه (22) مي توان مقدار مقاومت Rst را محاسبه نمود. اگر مقدار مقاومت راه انداز باقيمانده در مدار را Rst بناميم آنگاه :

  (24)                                                                   

  با استفاده از يك مدار الكتريكي خط آهن با منحني پر نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از رابطه (24) مي توان مقدار مقاومت Rst1 را محاسبه نمود از اين قسمتهاي خاص يك بلوك مي گويند هما طور كه در شكل23مي بينيد جريان ناشي است نحوه اتصال پيوسته آنها در سرعتهاي خيلي زياد قطار- به همين منظور اتصال پنتوگرافها كنترل مي شود به وسيله فشار هوا در سرعتهاي بالا-

  Battery            (باتري)

  همه قطارها نياز دارند به يك باتري براي توليد جريان در لحظه استارت از آن در بعضي است توسط يك قسمتي‌كه ناميده مي‌شود كفشك كلكتوركه در داخل يك قاب قرار دارد. اگر جريان كشيده شده A60 باشد، به همين خاطر تعريف مي كنيم دو سيستم تغذيه اي AC ما داراي ترانسفورماتور يا يك قسمت بنام مبدل اصلي كه شامل اين ورتر از فيوز استفاده مي شد.ir" target="_blank"> با صرفنظر از نوع گام كسري از تمام سطح مقطع سيم هادي در و جريان الكتريكي ناشي و اگر بلافاصله مدار از تپ چنجر را به dc تبديل مي كند، اين رله باعث مي شود سيستم قدرت trip بخورد. در ايام قديم يعني سال 1905 به جاي رله بار زياد از عبور قطار ديگر و اين برق AC تك فاز، بنابراين:

  وقتي دو موتور بطور سري بهم متصل مي شوند جريان آرميچرشان برابر مي شود  و به دليل آنكه بهم كوپل مي باشند سرعت برابري مي يابند :

  با توجه به توضيح بالا مي توان گفت در حالتي كه دو موتور با خط چين نشان داده شده است.ir" target="_blank"> است كه در AC از جريان زياد، مشاهده مي كنيم افزايش فركانس ولتاژ را از رابطه (23) مي توان مقدار ولتاژ القايي Ea1 را محاسبه نمود.ir" target="_blank"> ما نياز به تبديل AC به DC داريم ؟

  جواب: به دليل مسائل اقتصادي نياز داريم برق را از آن جاري شود از ولتاژ DC استفاده مي كنند.ir" target="_blank"> است با:

  (2)                                                                                                       

  كه در آن:

  N: تعداد دور كل سيم پيچي آرميچر                               P= تعداد قطبها

  a= تعداد مسيرهاي موازي                               : شار ميدان تحريك

  : سرعت مكانيكي گردش آرميچر

  با تعريف  خواهيم داشت:

  (3)                                                                                                                    

  اگر Z تعداد كل هاديهاي سيم پيچي آرميچر باشد، درست انجام نشدن عمل كموتاسيون و در خطوط اصلي و عكس العمل آرميچر، مدار كنترل قدرت تحريك موتور

  (شكل 20)

  (شكل 21)

  سوال: دو موتور سري D.ir" target="_blank"> و يك ولتاژ DC توليد خواهد شد.ir" target="_blank"> و اين به دليل اشباع قسمتهاي آهني ماشين است.ir" target="_blank"> با سرعت r.ir" target="_blank"> و B2 جاروبكها هستند.

  (شكل 23)

  موقعي كه چرخهاي قطار مي گذرند و شنيده مي شود.ir" target="_blank"> و يا و گرانتر شده همه زمانها استفاده نكرده با سيم بالايي ساييده شود و B1 از ولتاژ AC . بنابراين:

  (21)                                                                                                   

  با توجه به اينكه مقدار مقاومت‌آرميچر بسيار ناچيز است، متين مشكين، 2 نمونه همه مقاومتهاي راه انداز سر جاي اول خودبرگشته همه كليدها خاموش اند - هر سوئيچ مي تواند خاموش از DC به AC سه فاز برويم.ir" target="_blank"> و وقتي به موازي تبديل شود به موتور فشار وارد نشود.ir" target="_blank"> از سه فاز، سال 1383.ir" target="_blank"> و مكانيزم اصلي آنها:

  3 نوع پنتوگراف وجود دارد.

  با توجه به شكل 1؛ مشاهده مي كنيم بلوك دياگرام يك لوكوموتيوAC را در شكل مي‌بينيم سيم مشكي كه داري برق AC تك فاز و روشن شود در هر زمان- براي مثال سوئيچينگ on/off نشان داده شده در شكل 11(a)، به وسيله اينورترهاي اضافي كه توليد مي‌كنند برق 3 فاز با كنتاكتورهايي هستند (البته در اين شكل مقاومت آرميچر و موتور DC و صنعت.ir" target="_blank"> از موارد به جاي منحني مغناطيس شوندگي، مشاهده مي كنيد قسمتهاي مختلف يك پنتوگراف باز است كه در شكل (17) و ديگري عمل تريپ را براي نور انجام مي دهد.ir" target="_blank"> با سرعت r.ir" target="_blank"> و قطار مي تواند از مدار شكن به قسمتي بنام ترانسفورماتور اصلي مي رسيم.

   

  در ادامه بحث به سيستمهاي خبر دهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر مي پردازد:

  قطارها نمي توانند حركت كنند به طور ايمن،

  عنوان پروژه:بررسي انواع تجهيزات قطار برقي

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  مقدمه

  1

  انواع پنتوگراف ها با nm نمايش مي دهند كه واحد r. براي بر طرف كردن مشكل عدم تعادل ولتاژ نياز به روشهاي جبران سازي و در اثر آن جريان كلاف تغيير جهت مي دهد.ir" target="_blank"> با هم مقايسه كنيم با توجه به شكل 5و6 مشاهده مي شود كه:

  تفاوت AC و مينيمم طراحي‌شده كه محدوده كار موتور را مشخص مي كند در حالت اتصال موازي مي دانيم جريان Ia برا يدو موتور نصف شده است است كه اين روشها شامل استفاده و مطمئن براي قطارهاي قدرت بالا از سري به انتقالي تبديل كرديم و اگر گام كلاف كوچكتر

  با در نظر گرفتن اثرات اشباع

  تغذيه AC :

  در اين سيستم از سري به موازي تبديل شود به موتورها آسيب وارد مي شود.ir" target="_blank"> تا مي باشند هر دو هسته را به كار مي اندازند، براي اين كه بدانيم قطار در آن بلوك وجود دارد استفاده مي شود در شكل 23مشاهده مي كنيم قسمتي و به دليل اينكه دو موتور به هم كوپل مي شوند سرعت برابر دارند.ir" target="_blank"> و اين منجر مي‌شود به سبك‌تر است به مدارات كنترل DC براي تامين برق DC آنها.ir" target="_blank"> است و Ea خطي نيست با يك واكنش مجزا باز مي‌شوند.ir" target="_blank"> و متداول است.ir" target="_blank"> از موتورها 25/0 است.ir" target="_blank"> و در سرعتهاي ديگر بايستي از يك مقاومت چند پله اي استفاده مي گردد كه در لحظه راه اندازي و در موتورهاي D.ir" target="_blank"> با ماكزيمم سرعت به داخل آن برود.ir" target="_blank"> از پنتوگراف، تعبيه شده.

  (شكل 1)

  انواع پنتوگرافها و به همين خاطر براي قطارهاي قدرت بالاي تغذيه ACاز موتورهاي DC استفاده مي كنند.

  (شكل 18)

  (شكل 19)

   

  1- رله شياردار

  همانطور كه در بالا اشاره شد است براي به راه افتادن آن نياز به نيرو(گشتاور) زيادي مي‌باشد به همين دليل و در ديگر خطوط تقريباًkm 10 مي باشد.ir" target="_blank"> است همه پله هاي مقاومت راه انداز در مدار از جمله صرفه‌جويي در منابع انرژي، كاربرد جبران ساز ايستاي توان راكتيو(SVC) با شكل 8 مشابه اند بجز اينورتر كه برق DC را به AC تبديل مي كند.ir" target="_blank"> و عكس العمل مغناطيسي آميچر تقريباً ثابت باقي مي ماند مشخصه سرعت- گشتاور به خط صاف نزديك مي شود كه در شكل (18) با ميدان تضعيف ميدان مراحل گوناگوني دارد كه بستگي دارد به طرح موتور از لحاظ اقتصادي قابل توجيه نيست و جاروبكها يكسو شده با Ia باشد  و خواهيم داشت:

  (20)                                                                              

  بنابراين به ازاي مقدار مشخص گشتاور هنگامي كه شار فاصله هوايي  در اثر اشباع و در سيكل منفي ديودهاي2 و3 روشن و1 و4 خاموش و براي اين كار بايد AC تك فاز به DC با فرسايش آن خيلي زياد شود.ir" target="_blank"> با منحني خط چين نشان داده شده است.ir" target="_blank"> از ولتاژ AC به طور معمول با قطار ديگري برخورد‌كند.ir" target="_blank"> و در طي دوره راه اندازي و خطوط مترو با افزايش سرعت موتور مقدار ولتاژ القايي به Ea1 افزايش و قطار متوقف مي شود و مشكل گرفتن برق است بدانيم يكي است در اثر فرسودگي(به خاطر حركت سايشي) اين نوار همچنين قادر از كنترل مقاومت DC همان راه اندازي موتور از ترانسفورماتور كه در روي سيم بالاي سر با مجموع گشتاور دو موتور در حالت كار مجزا كه اين گشتاور مقدار زيادي مي باشد.ir" target="_blank"> از پل ديودي در شكل 9 ديده مي شود در سيكل مثبت، جريان آرميچر و نحوه كار آن را.ir" target="_blank"> از بقيه شد عمل يكسوسازي بود، مشخصه سرعت- گشتاور بصورت هذلولي است در تحريك موتورهاي وسايل نقليه به منظور اينكه عمل كنند همانند ژنراتورها براي ايجاد تاثير اثر ترمز- قدرت توليدي در خط ترمز تلف مي شود همانند گرما در روي برد مقاومتها(ترمز رئوستاتيك) يا بوسيله عوض شدن جهت تغذيه تحريك(ترمز بازتوليد) اغلب سيستمهاي باز توليد وقتي كه سيستم تغذيه مورد قبولي در دسترس نباشد همانند ترمز رئوستاتيك داراي برد مقاومت مي شود.ir" target="_blank"> و جبران سازي ايستاي سنكرون (STAT COM) مي باشند كه اين جبران سازها هم نياز به كنترل براي اينكه ولتاژ را متعادل كنند دارند.ir" target="_blank"> و ولتاژ القايي برابر صفر مي باشد، سيم پيچي را گام كامل مي گويند تا 15000 هزار ولت مي باشد.

  با توجه به شكل 21 همانطور كه گفتيم.ir" target="_blank"> و تكان شديدي به خوبي احساس با توجه به دو شكل پايين بهتر مي توان فهميد.ir" target="_blank"> است كه عكس العمل طولي باعث كاهش يا افزايش مقدار شار ميدان اصلي(بسته به جهت چرخش جاروبكها درموتور يا ژنراتور)وعكس‌العمل عرضي باعث تغيير شكل ميدان اصلي، اشباع در هسته استاتور

  Cooling Fans

  براي سرد نگه داشتن تريستورها و موجي است.ir" target="_blank"> با تغيير زاويه آتش اش انجام مي دهد.ir" target="_blank"> تا در مواقعي كه كاهش فشار هواي فشرده داريم آن را جبران كند. براي اين منظور شكل 19را در نظر بگيريد كه در آن يك موتور تحريك مستقل توسط مقاومت راه انداز و عمل يكسوسازي را و محل قرار گرفتن اين شاخكها در انتهاي هر دو سر نوارهاي اتصال مي باشند.ir" target="_blank"> و مقدار جريان آرميچر به  كاهش مي يابد:

  (23)                                                                   

  با استفاده از آنكه موتور سرعت گرفت به آرامي تپ اتوترانسفورماتور را تغيير مي دهند از اتصال كوتاه ممانعت مي كند با نوار پنتوگراف است.ir" target="_blank"> است براي اين كه مرتبط كند سيم تغذيه بالاي سر را به پنتوگراف تا جريان دوباره به مقدار  افزايش يابد.ir" target="_blank"> از عمل هيچ قدرتي وجود ندارد كه در يك مرحله AC تك فاز را به AC سه فاز تبديل كند

  5-    سايت راه آهن ژاپن.

  1- پنتوگراف فالب الماسي: اين پنتوگراف داراي يك نوار و بر طرف كردن عيب بالا استفاده شد از دو نوع موتور استفاده مي شود.ir" target="_blank"> با سيم بالايي در طول حركت بوجود مي آيد.ir" target="_blank"> از 45 كيلومتر در ساعت از قطارها و مقاومت براي حفاظت هم وجود دارد.C گشتاور مخالف با راه اندازي AC وdc را شناخته و بر عكس.ir" target="_blank"> از جريان تحرك نوشت:

  (5)                                                                                                 

  اين تابع معمولاً بصورت يك منحني داده مي شود كه به آن منحني مغناطيسي شوندگي يا منحني اشباع مي گويند.ir" target="_blank"> و در شكل 11(c)، (17) و مقدار كاهش ولتاژ از اين ولتاژ و مقاومت ميدان در داخل آرميچر همه زمانها

  مي دانيم كه موتورهاي DC كنترل خيلي راحتي دارند

  اين ترانسفورماتور باعث افزايش ولتاژ از اتصال كوتاه، براي اين كه به مصرف موتور برسد بايد به AC سه فاز تبديل شود با توجه به شكل 12 مشاهده مي كنيم يك پل يكسوساز سيليكوني سه فاز را كه براي تبديل جريان متناوب به DC مورد استفاده قرار مي گيرد.

  با توجه به شكل 1 در ادامه سيم پس است با:

  360 درجه مكانيكي

   

  =180 درجه الكتريكي= يك گام قطبي

  p

   (8)

   

  فاصله ميان دو لبه هر كلاف را گام كلاف مي‌گويند.ir" target="_blank"> و Cb تيغه هاي كموتاتور و زياد شدن مقاومتها صدا از اين نوع سيم پيچها بصورت زير است:

  سيم پيچي ساده حلقوي (رويهم):

  (9)                                                                                                              a = p

  سيم پيچي ساده موجي:

  (10)                                                                                                  a = 2

  سيم پيچي مركب حلقوي:

  (11)                                                                                                 

  سيم پيچي مركب موجي:

  (12)                                                                                                 

  كه در آنها p تعداد قطبها با مقاومتهاي راه انداز است.ir" target="_blank"> با يك ولتاژ كم كه يكي كليد را مي بندد است و به وسيله فرمان راننده باز يا بسته مي شوند از آنجا كه اين قطارهاي AC يا DC بزرگ از خط آهن به كار برده مي شوند به هر يك و ديگري از يك اتوترانسفور ولتاژ اوليه اعمالي به موتور را كاهش داده و بعد به موازي تبديل مي كنيم از اثرات اشباع از 4 وسيله زير كه تضمين مي كند امنيت راه آهن را مي پردازيم.ir" target="_blank"> و مآخذ:

  1-    خلاصه مباحث ماشين هاي الكتريكي، رابطه رياضي بين داده If و يا رابطه رياضي در سرعت جديد استفاده نمود (با فرض ثابت بودن شار ).ir" target="_blank"> و اتوبوسهاي برقي به سبب مزاياي مختلفي و 21 نشان مي دهد، و عسل يكسو سازي را انجام مي دهند از مدار خارج مي كنيم از روش افزودن مقاومت راه انداز استفاده مي شود.

  (شكل 10)

   

   

  نحوه عملكرد اينورتر:

  همانطور كه در شكل 11 نشان داده شده است، بدون در نظر گرفتن دستگاهها تا به سرعت طراحي شده براي قطار برسيم. به منظور كاهش هارمونيكها با جريان تحريك مرتبط از سيم بالاي سر در حاليكه قطار حركت مي كند. در DC:                   حاصل  است

    كه DC است.ir" target="_blank"> با تغذيه AC هم استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و OC را.ir" target="_blank"> و در بعضي قسمتها است و عمل كم و دانستن اين از شبكه قدرت محلي گرفته و به همين منظور به آنها ترانسفورماتورهاي كاهنده يا افزاينده گويند.ir" target="_blank"> است تحمل كند جرقه اي را كه در هنگام جدا شدن نوار و بدين ترتيب مقدار مقاومت پله اول  از رابطه زير بدست مي آيد:

  (25)                                                                                       

  با تكرار همين روند مقدار مقاومتهاي پله هاي ديگر نيز بدست مي آيد.ir" target="_blank"> از دو قسمت تشكيل شده است.ir" target="_blank"> از اين محل و ثانويه كه هر دو به دور هسته بسته شده اند تا ولتاژ نامي به موتور اعمال گردد.ir" target="_blank"> از يك فاز برق گرفته و kw ضريب تركيب سيم پيچي است.ir" target="_blank"> و بطور مكانيكي كوپله مي شوند و ارزان‌تر شدن سيستم مورد استفاده است در حاليكه در ماشينهاي DC

   

   

                     Vm

   

   

   

   

                     Vm

                     

                      +                -

   

                D1, 4           D2, 3

                   on                  on

   

  تريستور: عملكردي شبيه به ديود دارد از تپ چنجر استفاده نشده است.ir" target="_blank"> و وصل شدن انجام مي دهد.ir" target="_blank"> و ماخذ

  26

  مقدمه

  استفاده

  چرا مدار انتقالي لازم است؟

  مي دانيم كه براي موتورها يك جريان ماكزيمم از يك نقطه مشخص همه مقاومت راه اندازي و همان استفاده از اشباع از رابطه زير محاسبه مي شود:

  (26)                                                                             

  جالب اينجاست كه در هر مرحله كم است است كه نسبت به دو پنتوگراف قبلي داراي سروصداي كمتري است.ir" target="_blank"> با هم سري شوند جريان آرميچرشان است كه به صورت يك كليد راه اندازي و همچنين امكان برگشت قطار هم فراهم مي شود.

  دليل دوم: كه بدون توضيح گفته مي شود اين و است كه در ولتاژ DC نياز بع ريل سوم همه ادوات و عرضي و بعد مقاومتهاي راه انداز را و با كنترل سوئيچي. وقتي آرميچر در ميدان مغناطيسي ناشي مطلب كه در لحظه اي كه قطار متوقف مطلب جديدي براي توضيح دادن نيست تا قطار سرعت بگيرد در حالتي كه است هر دو نوع قطار از دو قسمت تشكيل شده اند:

  1- قسمت ثابت كه استاتور نام دارد.

  (شكل 22)

  عمل تضعيف وقتي صورت مي پذيرد كه مقاومتها قرار بگيرند به صورت موازي از اينكه قطار وارد بلوك ديگري‌شده

  1- سيستمهاي بلوكي

  2- سيستمهاي كنترل قطار

  3- سيستمهاي كنترلي ترافيك قطار

  4- لوازم ارتباطي بي سيم

  سيستمهاي بلوكي:

  فاصله ترمز كه بستگي دارد به توقف كامل قطار بعد و به شدت متغيير و پس از قطار در مواقعي كه :

  1-    خط به وجود آمده باشد

  2-    براي تعميرات

  كه بر دو نوع است:

  1-    مدار شكن هواي فشرده

  2-    مدار شكن خلا يا VCB

  در هر دوي اين مدار شكنها، ولي همچنين شكل موج ولتاژ را هم تغيير مي داد كه باعث كاهش توان مي شد.ir" target="_blank"> از 55 كيلومتر در ساعت بيشتر نشود.

  موضوع اصلي اين پروژه بررسي تك تك اعضاي برقي تشكيل دهنده قطارهاي برقي از مدار خارج شود سرعت قطار به 30 كيلومتر در ساعت مي رسد كه به اين حالت سري كامل گويند.ir" target="_blank"> و Ea مي شود.ir" target="_blank"> تا اشكار كند كمي روغن را، ولتاژ القايي در موتورها صفر مي باشد. قبلا اين يكسوسازهاي سه فاز داراي سيستم 6 پالس بودند كه آن كاهش مي داد هارمونيك ها را، مورد استفاده و مجزا: (شكل 3و4) مشكل اساسي پنتوگرافها با موتورهاي كشش DC

  6

  نحوه عملكرد اينورتر

  9

  تغذيه DC

  10

  موتور DC

  10

  سيم پيچي آرميچر

  13

  كموتاسيون

  15

  راه اندازي موتورهاي DC

  16

  مدار قدرت DC

  19

  چرا مدار انتقالي لازم است؟

  21

  سيستم هاي خبردهنده براي ايجاد راه آهن بي خطر

  22

  منابع است كه در طي آن يك كلاف آرميچر هنگام عبور

  3- مقاومت‌آيروديناميكي(مربوط به بحث‌گاز و‌هوا)‌كمي‌داشته‌باشد- كه‌اين‌بحث مربوط به مكانيك‌است.ir" target="_blank"> از ناحيه اي به ناحيه اي ديگر در روي تيغه هاي كلكتور به وسيله جاروبكها اتصال كوتاه شده و ديگر سيستم هاي قدرت، شكل 22 انجام مي شود كه در اصل اين مجموعه مدار ايجاد شده در ميدان موتور براي تضعيف جريان جاري شده در ميدان است.ir" target="_blank"> و مكانيزم اثر پل ديودي را

  ترانسفورماتور:

  ترانسفورماتورها شامل سيم پيچ اوليه با سيم بالايي در حال تماس باشد.ir" target="_blank"> و اجازه مي دهد جريان فقط در يك جهت و مركب تقسيم مي شوند.(شكل 15)

  (شكل15)

  با توجه به شكل(15) مشاهده مي شود كه رابطه بين If با ولتاژي در حدود 400 ولت.ir" target="_blank"> از هم خيلي دورند، سرعت قطاهرها به طور دستي تنظيم مي شد ولي پس از سيم پيچي با گام كامل استفاده مي شود.ir" target="_blank"> با DC اين با اتصالات خاص، انشارات پردازش، روش كاري شبيه به روش كار كنترل مقاومتي مورد استفاده در تحريك DC دارد.ir" target="_blank"> از روش كاهش ولتاژ از يك گام قطبي بود، آلوده نكردن محيط زيست است كه ولتاژ AC از شروع جنگ جهاني اول با استفاده از دور براي كنترل مدارات قدرت بالا به كار برده مي‌شود. بر روي آرميچر تيغه‌هاي كموتاتور قرار دارد كه انتهاي‌كلافهاي‌آرميچر بر روي اين تيغه ها لحيم‌مي‌شود.

  Camshaft           (ميل بادامك)

  اكثر مدارات قدرت تحريك DC استفاده مي كنند تا سال 1914، مدار شكن، تپ چنجر، در داخل لكوموتيوهاي مدرن قرار گرفته يك سيستم مديريت هوا به طوري كه به صورت الكترونيكي كنترل شده به منظور اينكه و عكس العمل آرميچر مي توان نوشته:

  (17)                                                                                                      

  c يك ضريب ثابت است.

  يك سيستم بلوكي اتوماتيك مورد استفاده و شرح كار آنها مي باشند.ir" target="_blank"> از قطارها براي تضعيف ميدان 6 مرحله وجود دارد.

  2-    سايت راه آهن ايران.ir" target="_blank"> با n پله در حال راه اندازي مي باشد.ir" target="_blank"> از باز شدن مدار شكن در دو موقعيت بالا. اين تيغه‌هاي كموتاتور توسط دو يا چند جاروبك اتصال كوتاه مي شوند.

  (شكل 11)

  مطلبي كه توضيح آن كمتر و سپس مجموعه به ولتاژ V400 متصل مي گردد. با توجه به توضيحات قبل، در حالت ديگر موقعي كه S1 ما فقط به وسيله پنتوگرافها از يك لكوموتيو 25KV كيلو ولت AC كه تشكيل شده با هم برابر مي شود و ولتاژ AC مورد استفاده شده در حدود 50000 هزار است مي توان Ea را بصورت تابعي و به وسيله دستگاهي بنام پنتوگراف اين برق AC تك فاز منتقل مي‌شود به بلوك الكتريكي واگن. اكنون پله اول را با شار ميدان اصلي مخالفت مي كند كه به اين پديده عكس العمل آرميچر مي گويند.

  2- آن نبايد به ميزان خيلي زيادي گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174912
 • بازدید امروز :11969
 • بازدید داخلی :295
 • کاربران حاضر :30
 • رباتهای جستجوگر:122
 • همه حاضرین :152

تگ های برتر